+90 288 417 43 93
Kocasinan Mah. İstasyon Cad. No:34 K:3 D:13 Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Devamsızlık Nedeni İle Fesih
blog img

Devamsızlık Nedeni İle Fesih

İşçinin işe devamsızlığı işverenlerin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biridir. İşçinin işe devamsızlığı işveren için haklı fesih nedeni olsa da bazı durumlarda haklı nedenle fesih sebebi oluşturmamaktadır. İşçinin devamsızlığından kasıt, işverenden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın işe gelmemesidir. İşçinin işe geç gelmesi devamsızlık değildir. İşyerine gittiği halde işe başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamaktadır.

-İşverenin haklı fesih nedenleri-

İşçinin izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde işverenin iş sözleşmesini derhal fesih hakkı vardır. “Bir ay” ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günü ise takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer.

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç iş günü olmadıkça işverenin haklı fesih imkânı yoktur. Ayrıca belirtilen iş günlerinde işçinin hiç çalışmamış olması gerekir.

İşgünü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. İş sözleşmesinde, genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir madde mevcut ise bu takdirde söz konusu günlerde de yapılan devamsızlık işverene haklı fesih imkânı tanır.

İşyerinde cumartesi günü iş günü ise belirtilen günde yapılan devamsızlık da diğer koşulların varlığı halinde haklı fesih nedeni oluşturur.

-Haklı fesih nedeni oluşturmayan durumlar-

İşçinin işe devamsızlığı her durumda işverene haklı fesih imkânı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkânı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık veya bilirkişilik yapması gibi haller işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerden sayılmaktadır. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmesi gerekir.

İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan işçinin kendiliğinden izne çıkması da söz konusu olamaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur. 

-İşverenlerin dikkat etmesi gereken durumlar-

İşverenin işçinin devamsızlık sebebini araştırması gerekmektedir. Her devamsızlık günü için ayrı ayrı devamsızlık tutanakları düzenlenmelidir. Devamsızlık tutanakları işyerinden tanıklarca imzalanmalıdır.

Devamsızlık yapan işçinin bordrosunda o günler için çalışma gösterilmemelidir. İşçiye ihtarname göndererek işe gelmeme nedeni sorulmalı, gelen cevap işveren için haklı bir nedene dayanmazsa işten çıkışı yapılmalıdır.

Sigorta çıkış kodu olarak “26-Devamsızlık nedeni ile fesih” gösterilmelidir. Fakat içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bu kod ile çıkış yasağı olduğundan ve SGK bununla ilgili bir düzenleme yapana kadar işverenler “29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodunu kullanmalıdır.

-OKURDAN GELENLER-

SORU: Çalıştığım işyeri talep etmeme rağmen işyerin yoğunluğunu bahane ederek 2 yıldır ücretli izin kullanmama izin vermiyor. İşi bıraksam haklarımı alabilir miyim?
CEVAP: İşveren, kanun ve sözleşme ile belirlenen çalışma koşullarını uygulamazsa, işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı doğar. İşverenin işçiye yıllık ücretli iznini kullandırmaması, ara dinlenmesini vermemesi, hafta tatilinde çalışmaya veya işçinin onayının olmamasına rağmen genel sebeplerle fazla çalışma yapmaya, ücretsiz izne ayrılmaya (pandemi dönemi hariç) veya başka işyerinde ödünç çalışmaya zorlaması birer fesih sebebidir.

Bir Yorum Gönder